s, u, u kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

3- sanat kirjaimista (1)

suu (7)