n, e, w kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

3- sanat kirjaimista (1)

new (10)

2- sanat kirjaimista (2)

en (2)ne (2)